Varkens in boeken: Animal Farm

Er is een ruim assortiment aan boeken over varkens. Een van de bekendste boeken waar varkens een hoofdrol spelen is het boek Animal Farm.

Het verhaal is een fabel ofwel sprookje, waarin na een revolutie op de boerderij de varkens de touwtjes in handen nemen. De dieren willen een beter leven op de boerderij en niet meer als slaaf van de mensheid fungeren. Echter wordt het leven op de boerderij eerder slechter dan beter met de varkens aan de ‘macht’. Langzaam hebben de varkens de regel ingevoerd dat alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere.

Het boek, geschreven door de Brit George Orwell, wordt gezien als een klassieker en is ook meerdere keren verfilmd.